Novosti knjižnice

Novo radno vrijeme

Novo radno vrijeme

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE I ČITAONICE Ponedjeljak 8,00 h – 15,00 h Utorak 14,00 h – 20,00 h Srijeda 8,00 h – 15,00 h Četvrtak 14,00 h – 20,00 h Petak 8,00 h – 15,00 h Subota 1. i 3. u mjesecu 8,00 h – 12,00 h