Kontakt

Trg Ante Starčevića 22, 31540 Donji Miholjac
tel. +385 (0)31/631- 746

info@narodnaknjiznica-donjimiholjac.hr
ravnatelj@narodnaknjiznica-donjimiholjac.hr

OIB: 78158720785

pratite nas na facebooku

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE I ČITAONICE
Ponedjeljak 8,00 h – 15,00 h
Utorak 14,00 h – 20,00 h
Srijeda 8,00 h – 15,00 h
Četvrtak 14,00 h – 20,00 h
Petak 8,00 h – 15,00 h
Subota 1. i 3. u mjesecu 8,00 h – 12,00 h