O knjižnici

Narodna knjižnica grada Donjega Miholjca s preko 38 700 naslova knjižne građe središnje je kulturno i informatološko mjesto u našem gradu koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, te osigurava uvjete za pristup informacijama. Svojim korisnicima uz posudbu dječjih i lektirnih naslova, preko naslova beletristike i publicistike nudi mnogobrojne naslove na referentnom odjelu, kao i dnevni i tjedni tisak koji je moguće koristiti u čitaonici knjižnice čiji prostor broji 18 sjedećih mjesta.
Knjižnica je potpora kulturnom životu grada, ona stvara i jača čitalačke navike djece i mladih, potiče kreativnost, promiče svijest o kulturnom naslijeđu, zastupa kulturne različitosti i osigurava pristup kulturnim izvedbama svih izvođačkih umjetnosti.
Važan je javni prostor i mjesto okupljanja zaljubljenika u književnu riječ, a posebice se ističe njeno pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svoj njenoj raznolikosti.

 

POVIJEST
Knjižnica u Donjem Miholjcu poslije Drugoga svjetskog rata djelovala je kontinuirano od 1964. godine osnutkom Narodnog sveučilišta. U sastavu Sveučilišta bila je do 1995. godine kada se osniva Centar za kulturu, u čiji sastav ulazi knjižnica.
Od 2007. godine knjižnica djeluje kao samostalna ustanova pod nazivom NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA.